Portfolio

Aji ngon TVC 2022 [KHÁM PHÁ BÍ QUYẾT VỊ NGON NHÂN ĐÔI] BÊN TRONG THẾ GIỚI Aji ngon

Date: Sep 20, 2022
industry: Food
Aji ngon TVC 2022 [KHÁM PHÁ BÍ QUYẾT VỊ NGON NHÂN ĐÔI] BÊN TRONG THẾ GIỚI Aji ngon

Food Director: Khun Nam 

Production house: Viewfinder Media 

Food specail effects: Boltdee

Share this project