Portfolio

DẦU HÀO MAGGI SỐ 1 VIỆT NAM, NAY ĐÃ CÓ THÊM DẦU HÀO NẤM HƯƠNG MỚI ✨

Date: Sep 13, 2022
industry: Food
DẦU HÀO MAGGI SỐ 1 VIỆT NAM, NAY ĐÃ CÓ THÊM DẦU HÀO NẤM HƯƠNG MỚI ✨

Food Director: Khun Nam 

Production house: Viewfinder Media 

Food specail effects: Boltdee

Share this project